Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu
Aktuális pályázatok
Egyedi szennyvízkezelés
Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1.2-16
Beadási ideje: 2016. április 15. - 2018. április 16.
Felhívás célja: A szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidék települések környezetterhelése csökk...
KKV energia hitel
Pályázat kódszáma: GINOP-8.4.1/B-16
Beadási ideje: 2017. február 28. - 2018. június 30.
Felhívás célja: A finanszírozási forráshoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó Mikro-, Kis- és Középv...
Gyakornoki program pályakezdők támogatása
Pályázat kódszáma: GINOP-5.2.4-16
Beadási ideje: 2016. augusztus 1. - 2018. július 31.
Felhívás célja: A közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban v...
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.1-16
Beadási ideje: 2017. január 25. - 2019. január 25.
Felhívás célja: A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely sorá...
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.2-16
Beadási ideje: 2017. január 25. - 2019. január 25.
Felhívás célja: KKV-k fejlődésének gazdaságában betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősíté...
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.3-8.3.4-16
Beadási ideje: 2017. január 31. - 2019. január 31.
Felhívás célja: Vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásk&e...
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
Pályázat kódszáma: GINOP-3.2.2.-8.2.4-16
Beadási ideje: 2017. január 31. - 2019. január 31.
Felhívás célja: A vállalkozások hatékonyságát és jövedelemteremtő képességének erősítésé...
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
Pályázat kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16
Beadási ideje: 2017. február 8. - 2019. február 8.
Felhívás célja: A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése...
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatás kombinált hiteltermékkel
Pályázat kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4.-16
Beadási ideje: 2017. február 8. - 2019. február 8.
Felhívás célja: Az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforr&aacu...
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
Pályázat kódszáma: VEKOP-5.2.1-17 GINOP-8.4.1/A-17
Beadási ideje: 2017. április 26. - 2022. december 31.
Felhívás célja:   A lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocs&aacu...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pályázati hírek
2017. július 18.
  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében

a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

 

 TP-3-2017

Felhívás célja:

A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

 
tovább »
2017. július 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében

a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

 TP-2-2017

Felhívás célja: 

A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

tovább »
Az "Önkéntesség személyre szabva”
2017. július 18.
 című (EFOP-1.3.8-17 kódszámú) felhívás második értékelési szakaszát követő benyújtási lehetőség felfüggesztése érvényben marad és a harmadik benyújtási szakasz 2017. július 17-től nem kerül megnyitásra.
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.ren
2017. július 14.

A Kormány előzetes állásfoglalása korábban egy milliárd forintot meghaladó pályázati támogatás esetén kötelező volt- az érték hárommilliárd forintra nőtt.

A projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek kapcsán az előkészítés,tervezés – közbeszerzési költségeken kívül eső – összes elszámolható költségének 5%-ról 7%-ra nőtt a projekt tervezés, előkészítés sikerességéhez hozzájárulandó. Az egyéb költségek legmagasabb engedélyezett aránya (15,5%) nem változik.

Elegendő, ha az elfogadó jognyilatkozat aláírása és
hatályossá válása megelőzi a teljesítés megkezdését. Korábban a kifizetési egyik kritériuma volt, hogy szerződés aláírása, hatálybalépése dátumának korábbinak vagy aznapi dátumúnak kell lennie, mint a szerződés tárgyának megvalósítási kezdő dátuma.

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi
kifizetési igénylés csak abban az esetben volt benyújtható, ha az
igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot. 2017 júniusától eltérő, alacsonyabb mértékek is meghatározhatóak felhívásonként.

A jelenlegi szabályozás értelmében minimum egy, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő terveztetése szükséges, azzal, hogy az nem eshet egybe a záró kifizetés benyújtásával.

 
Módosult a Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás
2017. július 6.

Változás: Korábbi felhívás szerint a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni a gyakornoki munkaviszonyt ( hacsak  pályázat benyújtásakor az nem kezdődött el). A módosulásban nincs időbeli korlát.

Ha a gyakornok munkaviszonya a megvalósítás időtartama alatt megszűnik, ezt követően 45 nap állt munkáltatónak rendelkezésére új gyakornok pótlására- az időbeli korlát kikerült. A projektmegvalósítás időtartama gyakornokcsere esetén is legfeljebb 18 hónap lehet.

A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónapra tervezheti- a korábbi 15 hónap helyett-, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. Ennek megfelelően a vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében az elszámolható költség összege kapcsolattartónként maximum havi 80.000 forint (legfeljebb 18 hónapig)

A Felhívás keretében támogatott projektek költségek elszámolhatóságának kezdete a támogatási kérelem benyújtását követő nap, kivéve, ha a benyújtást megelőző legfeljebb 30 nappal a gyakornok foglalkoztatása megkezdődik, ebben az esetben a foglalkoztatási jogviszony kezdőnapja, vége: a projekt fizikai befejezésének dátuma.

 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 31-ig van lehetőség!
 
 
Pályázatfigyelő