Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu
Pályázati hírek
Módosult a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című (VEKOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás
2017. szeptember 15.
- Célcsoport bővítése:
 
 „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a programba való bevonás pillanatában 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év közötti a Nemzeti foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.”
 
(A program célja:Fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. A  Közép-magyarországi Régiójának területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására.)
 
 
- Nem támogatható tevékenységek a felnőtt tematikájú szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységek
 
- A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható.
 
- Az eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el
 
- A záró kifizetési igénylésen kívül a támogatást igénylő a megvalósítási időszakban nem nyújthat be időközi kifizetési igénylést
 
- KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadozó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel 60 % minősül jövedelemnek. Abban az esetben amennyiben a kedvezményezett nem realizál bevételt, addig jövedelme sem keletkezik. Amíg nincs jövedelme és bevétele, addig ilyen formában nem elszámolható ez a költség.
 
- A  projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt vevők projekthez kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek összesítőjén (amennyiben releváns)
 
- A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában az 1 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül
 
« vissza
Pályázatfigyelő