Pályázatok
Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu
«« Első « Előző  1 2 3  Tovább » Utolsó »»
Kertészet korszerűsítés - üveg- és fóliaházak létrehozása, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
Pályázat kódszáma: VP2-4.1.3.1-16
Beadási ideje: 2016. március 7. - 2018. március 6.
Felhívás célja:
A kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Rendelkezésre álló forrás:
22,5 millió Ft

Támogatást igénylők köre:
 • Mezőgazdasági termelők
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is vn lehetőség
 • Termelői csoport, termelői szervezet
Támogatható tevékenységek:
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tenni, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

A támogatási kérelmek benyújtására
2016. március 7-től 2018. március 6-ig van lehetőség

Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft

Támogatás mértéke:
Támogatási terület
Támogatást igénylő
egyéni projekt
kollektív projekt
fiatal gazda
Közép-Magyarországi régió
40 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Nyugat-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Közép-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Magyarországi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
 
Előleg:
A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a
Kertészet korszerűsítés - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
Pályázat kódszáma: VP2-4.1.3.2-16
Beadási ideje: 2016. március 9. - 2018. március 8.
Felhívás célja:
Korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Rendelkezésre álló forrás:
19 milliárd Ft
 
Támogatást igénylők köre:
 • Mezőgazdasági termelők
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Termelői csoport, termelői szervezet
Támogatható tevékenységek:
 • Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás
 • Kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
 • Kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
 • Víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése
 • Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása
Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
 
A támogatási kérelmek benyújtására
2016. március 9-től 2018. március 8-ig van lehetőség
 
Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft
Kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft
 
Támogatás mértéke:
Támogatási terület
Támogatást igénylő
egyéni projekt
kollektív projekt
fiatal gazda
Közép-Magyarországi régió
40 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Nyugat-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Közép-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Magyarországi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
 
Előleg:
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a
Kertészet korszerűsítés - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
Pályázat kódszáma: VP2-4.1.3.3-16
Beadási ideje: 2016. március 3. - 2018. március 2.
Felhívás célja:
A kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.
 
Rendelkezésre álló forrás:
3 milliárd Ft

Támogatást igénylők köre:
 • Mezőgazdasági termelők
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Termelői csoport, termelői szervezet
Támogatható tevékenységek:
 • Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése
Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy. az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

A támogatási kérelmek benyújtására
2016. március 3-tól 2018. március 2-ig van lehetőség

Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft
Kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft
 
Támogatás mértéke:
Támogatási terület
Támogatást igénylő
egyéni projekt
kollektív projekt
fiatal gazda
Közép-Magyarországi régió
40 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Nyugat-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Közép-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Magyarországi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont

Előleg:
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a
Kertészet korszerűsítés - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
Pályázat kódszáma: VP2-4.1.3.4-16
Beadási ideje: 2016. március 4. - 2018. március 3.
Felhívás célja:
Az kertészeti ágazatok fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.
 
Rendelkezésre álló forrás:
22 milliárd Ft
 
Támogatást igénylők köre:
 • Mezőgazdasági termelők
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség
 • Termelői csoport, termelői szervezet
Támogatható tevékenységek:
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése
 • Energiahatékonyság javítására szolgáló tevékenységek
 • Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
Önerő:
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
 
A támogatási kérelmek benyújtására
2016. március 4-től 2018. március 3-ig van lehetőség
 
Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft
Kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft
 
Támogatás mértéke:
Támogatási terület
Támogatást igénylő
egyéni projekt
kollektív projekt
fiatal gazda
Közép-Magyarországi régió
40 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Nyugat-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Közép-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Dunántúli régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Magyarországi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Észak-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
Dél-Alföldi régió
50 %
+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont
 
Előleg:
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Pályázat kódszáma: VP2-6.3.1-16
Beadási ideje: 2016. március 21. - 2018. március 20.
Felhívás célja:
Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
 
Rendelkezésre álló forrás:
14 milliárd Ft
 
Támogatást igénylők köre:
 • Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet
Támogatható tevékenységek:
 • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.
A támogatási kérelmek benyújtása
2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges

Támogatás mértéke, összege:
 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás
 • Igényelhető támogatás: 15.000 eurónak megfelelő forint összeg 5 évre
 • Az első kifizetési kérelem benyújtás alakalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a
 • A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető
«« Első « Előző  1 2 3  Tovább » Utolsó »»
Pályázatfigyelő