Szolgáltatások
Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu

A projekt menedzsment  (PM) feladatok ellátásánál 2 külön feladatcsoportot különböztetünk meg:

- amikor a PM feladatok a beruházási ötlettel indulnak: ezt hívjuk beruházás bonyolításnak, bővebben a Beruházás bonyolítás menü alatt,

- amikor a PM feladatok a pályázat nyertességekor kezdődnek: ez a pályázati projekt menedzsment.

Pályázati Projekt Menedzsment

 A tevékenység a pályázati nyertességkor indul és a fenntartási időszak végéig tart. A pályázatok életében nyertesség után két időszakot különböztetünk meg, megvalósítási- és fenntartási időszakot. 

A megvalósítás időszaka az az időintervallum, mely során a pályázat tárgya szerinti beruházás végbemegy. Ezen időszak hosszúsága függ a beruházás jellegétől (építési, eszközbeszerzési, szolgáltatás megrendelési) és a beruházás nagyságától, de a véghatáridőt a pályázat is megszabja. A fenntartási időszak az az időintervallum, amit a pályázat kezelője (KSZ: Közreműködő Szervezet) előír. Ez általában 3-5 év. A fenntartási időszakban azomban a megvalósítási időszakkal ellentétben sokkal kevesebb a teendő. 

1. PM a megvalósítási időszakban:

- támogatási szerződés megkötésének elősegítése, bonyolítása,

- előrehaladási jelentések (PEJ), záró előrehaladási jelentés (ZPEJ) elkészítése,

- kifizetési kérelmek előkészítése, összeállítása,

- kapcsolattartás KSZ-el,

- hiánypótlások kezelése, összeállítása,

- részvétel helyszíni ellenörzéseken

- beruházás megvalósításának koordinálása pályázati szempontok alapján.

2. PM a fenntartási időszak alatt:

- éves fenntartási jelentések (PFJ) elkészítése,

- hiánypótlások kezelése, összeállítása,

- részvétel utólagos ellenőrzéseken.

 

 

Pályázatfigyelő